Pressbilder förvaltnings­chefer med flera

Bilderna kan laddas ner och får användas i sammanhang som rör Mölndals stad. Fotografens namn ska alltid anges i anslutning till bilden.

Stadsdirektör

Mio Saba Sjösten
mio.saba@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Biträdande stadsdirektör

Karl Lundgren
karl.lundgren@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Förvaltningschefer

Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef Mats Lilienberg
mats.lilienberg@molndal.se

  • Bild saknas

Bygg- och miljöförvaltningen
Per Kaarle
per.kaarle@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Serviceförvaltningen
Lena Nordblom
lena.nordblom@molndal.se

  • Bild saknas

Skolförvaltningen
Fredrik Hellsten
fredrik.hellsten@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Helen Smith
helen.smith@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Björn Marklund
bjorn.marklund@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Stadsledningsförvaltningen
Mio Saba Sjösten
mio.saba@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Tekniska förvaltningen
Elin Rosenberg Elebring
elin.rosenberg-elebring@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Utbildningsförvaltningen
Jens Holm
jens.holm@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Vård- och omsorgsförvaltningen
Eva Klang Vänerklint
eva.klang-vanerklint@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Stadsledningsförvaltningens ledningsgrupp

Digitaliserings- och IT-chef
Annika Samuelsson
annika.samuelsson@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Ekonomichef
Maria Martini
maria.martini@molndal.se

  • Foto saknas

Fastighetschef
Emelie Santinelli
emelie.santinelli@molndal.se

HR-chef
Maria Stenman
maria.stenman@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Kommunikationschef
Malin Schöldstein
malin.scholdstein@molndal.se

Fotograf: Anna Sigvardsson

Näringslivschef
Carina Kloek Malmsten
carina.kloek-malmsten@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Stadsjurist, chef för juridik-, upphandling- och överförmyndaravdelningen
Henriette de Maré
henriettee.de-mare@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Övriga pressbilder

Säkerhets- och beredskapschef
Charlotta Källerfelt
charlotta.kallerfelt@molndal.se

Fotograf: Emmy Jonsson

Dela på:

Senast uppdaterad