Väx och utvecklas som Aktiveringspedagog

Allting är egentligen en aktivitet. Att mötas och samtala. Att gå. Att träffa folk. Att fika. Men när du blir äldre, har psykiskt ohälsa eller kognitiv svikt så kan vardagens aktiviteter bli svårare att utföra.

När detta sker kan du behöva stöd i att få balans mellan aktivitet och återhämtning i din nya livssituation. Dessa aktiviteter, som ger meningsfullhet och som kan bidra till en bättre hälsa, är en del arbetet man gör som aktiveringspedagog.

Anette är legitimerad arbetsterapeut och har arbetat som rehabiliteringschef under 15 år och arbetar sedan förra hösten som lärare på utbildningen Aktiveringspedagog, Äldre/Rehabilitering, på Yrkeshögskolan Campus Mölndal. Hon uppskattar att se när de studerande gör framsteg och delar med sig av egna erfarenheter under utbildningen.

Det som är aktiveringspedagogens specifika område är att minska begränsningar och stötta de som behöver komma tillbaka genom att tillsammans med den enskilde finna lämpliga aktiviteter i vardagen. Vi människor behöver meningsfulla aktiviteter och social samvaro för att ha en god livskvalité, menar Anette.

Salutogen metodik

Kärnan i allt som en aktiveringspedagog gör utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt. Ordet är ett begrepp som kanske få känner till och det innebär att man ska lyfta det hälsosamma, friska framför det sjuka. Begreppet är centralt i utbildningen och även i det kommande utövandet av yrket.

Vi iscensätter ett lärande och arbetar mycket i grupper med problembaserat lärande (PBL). Utbildningen innebär att både lära sig och finna kunskap på olika sätt och att genom samspel och självreflektion utveckla den professionella kompetensen. Mycket av yrket handlar om att arbeta tillsammans med enskilda och grupper men en aktiveringspedagog kan också vägleda kollegor.

En bredd av titlar

De som gått Aktiveringspedagog Äldre/Rehab kan ta jobb inom ett brett fält och stötta individer i att återfå eller vidmakthålla sina förmågor. I en jobbannons kan det självklart stå aktiveringspedagog men du kan även arbeta som: aktivitetshandledare, aktivitetscoach, rehabiliteringsassistent, arbetsterapibiträde, äldresamordnare eller stödpedagog.

De som studerar hos oss vill använda sina tidigare yrkeserfarenheter, bygga på sin kompetens och förkovra sig. Jag tror att utbildningens inriktning med egen reflektion gör skillnad på hur du möter den målgrupp du kommer att arbeta med, menar Anette.

Aktivitetens betydelse

Om en person drabbas av kognitiv svikt finns det dagverksamheter som den enskilde kan få bistånd för att deltaga i och som kan stötta till att vidmakthålla förmågor i vardagen.

Det är hälsosamt att ha struktur på dagen, möta andra och få göra kreativa aktiviteter i en inkluderande miljö. På dessa biståndsbedömda dagverksamheter arbetar aktiveringspedagoger. Det finns även aktiveringspedagoger på många andra arbetsplatser till exempel Träffpunkter och Vård- och omsorgsboende, berättar Anette.

En annan person kanske behöver stöd i att röra sig och göra rörelseövningar. Arbetsuppgiften kan då vara att stötta och motivera till träning utifrån den enskildes förutsättningar, behov och intressen.

När man dansar får man träning men det är så kul att man knappt märker att man tränar. Men det kan också handla om att fortsätta att böja sig och knyta skorna själv, när man faktiskt fortfarande kan det. Man ska gynna det friska, säger Anette.

Aktiviteten är navet

Pedagogiken handlar alltså om att ”inte ta över” utan istället att stötta den enskilde att själv utföra aktiviteten ge mandat, att vara tillåtande och ha en trygg bakgrundsroll. Insatserna sker genom aktiviteter och personen får börja i sin takt och känna att hen har förmågor. Aktiviteten ger en rörelse framåt.

”Jag kan inte måla” säger många. Då kan en aktiveringspedagog genom sitt förtroendeingivande sätt få stötta personen att testa lite. Ofta lockar aktiviteten till lite skratt och att man har varit en medspelare, gjort något meningsfullt och deltagit. Det är många stolta över efteråt, avslutar Anette.

Sök till utbildningen

Är du intresserad av utbildningen Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering? Läs mer på utbildningssidan:

Publicerad: 2022-09-01 10.59
Senast uppdaterad: 2022-09-01 10.59
Dela sida: