Aktiveringspedagog äldre/rehabilitering

En äldre man spelar shack.

Start: 11 september

Längd: 300 YH-poäng (2 år)

Studietakt: 75 %

LIA: 23 veckor

CSN: Ger studiemedel

Anmälan: Sen ansökan öppen till 11 augusti

Bli aktiveringspedagog inom äldreomsorg och rehabilitering

Vill du ha ett arbete där du bidrar till en aktiv och meningsfull vardag för andra? Då är utbildningen som Aktiveringspedagog äldre/rehabilitering, som är på plats i Mölndal, perfekt för dig.

 

Som aktiveringspedagog arbetar du med att utforma kreativa aktiviteter för personer i behov av stöd.

 

Under utbildningen

 • fördjupar du dina kunskaper om livsvillkoren för äldre och människor i behov av rehabilitering
 • får du kunskap om aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv
 • lär du dig att använda skapande, hantverk, rörelse, natur och kultur som metoder i rehabiliteringsarbete
 • fördjupar du även din kunskap om dokumentation och presentation.

Genom att utveckla ditt professionella förhållningssätt kommer du att kunna kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis dagverksamhet, olika typer av bostäder och rehabiliterande verksamheter inom kommun och region.

Studera på plats i Mölndal

Utbildningen hålls i Mölndal, nära Göteborg, och är en platsbunden utbildning som inte erbjuds på distans.

Utbildningen innehåller kurserna:

 • Människans åldrande, hälsa och funktion i aktivitet, 30 YH-poäng
 • Professionellt, etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, 20 YH-poäng
 • Lärande i arbete, LIA 1 - Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20 YH-poäng
 • Vardagsaktivitet, aktivitetshinder och hälsofrämjande arbete, 25 YH-poäng
 • Tillgänglighet, delaktighet, välfärdsteknik och dokumentation, 25 YH-poäng
 • Kommunikation, kultur och samspel, 25 YH-poäng
 • Kreativitet, skapande och hantverk, 25 YH-poäng
 • Lärande i arbete, LIA 2 - Vardagsaktivitet, kommunikation, tillgänglighet och dokumentation, 40 YH-poäng
 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
 • Lärande i arbete, LIA 3 - Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
 • Examensarbete, 25 YH-poäng


5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Antalet äldre ökar och för att bibehålla dagens nivå av vård och omsorg krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen. Det finns därför ett ökat behov av utbildade aktiveringspedagoger som har kunskap inom lagstiftning och metoder för verksamhetsutveckling.


Efter utbildningen kan du arbeta inom en rad olika yrken så som:

 • Aktiveringspedagog
 • Arbetsterapibiträde
 • Aktivitetshandledare
 • Rehabiliteringsassistent
 • Äldresamordnare

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar betyg E/3/G i följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Naturkunskap 2 - Kan ersättas av till exempel Medicinsk grundkurs/1/2 eller en kurs i anatomi och fysiologi
 • Samhällskunskap 1b - Kan ersättas av till exempel Samhällskunskap A enligt tidigare bestämmelser eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.
 • Psykologi 1 - Kan ersättas av till exempel annan kurs i psykologi på grundläggande nivå eller kurs i kommunikation från Barn- och fritidsprogrammet.

Har du fått kunskaper på annat sätt kan vi även bedöma din reella kompetens.


Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Äldreboende
 • Demensboende
 • Boendestöd
 • Träffpunkter eller dagverksamheter för äldre
 • Verksamheter för personer i behov av rehabilitering
 • Eller liknande verksamhet.

 

Mer information om behörighet

Läs mer om behörighet på sidan Från ansökan till antagning

Senaste nytt

Äldre kvinna bygger ett torn av stavar.

Daniel: Vägen till ett jobb med mening

Daniel är snart färdigutbildad aktiveringspedagog inom äldre och rehabilitering. Vi träffade honom för att prata mer om utbildningen, vägen dit och tankar kring framtiden.

Äldre kvinnor som målar vid ett bord

Högsta kvalitet på Aktiveringspedagog äldre/rehabilitering

Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en fördjupad kvalitetsgranskning av utbildningen Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering, och gav den högsta betyg för sin kvalitet.

En kvinna i glasögon sitter i en soffa och håller i en gitarr.

Vad gör en aktiveringspedagog?

Läs intervjun med Anne som tidigare har studerat utbildningen Aktiveringspedagog inriktning äldre/rehabilitering på Yrkeshögskolan.

Flera studerande dansar i ett rum.

Aktivitet för gemenskap

Visste du att dans kan lindra både smärta och ångest? Läs om detta och om vår workshop som visar hur aktiviteter kan skapa gemenskap.

En kvinna tittar in i kameran och ler.

Hög kvalitet!

Inom avdelning Hälsofrämjande och förebyggande har vi anställt många personer från utbildningen. De är kunniga på att tillvarata människors förmågor och se till hela människan både individuellt och i grupp.

Maria Ronnby Åberg, Göteborgs stad

Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2024-06-24