Från ansökan till antagning

Vi välkomnar alla att söka till våra utbildningar. Här får du viktig information om processen från intresse till att bli en av våra studerande.

Vi som skola ansvarar själva för antagningen till våra utbildningar. Vårt viktigaste budskap till dig gällande antagning är att vi granskar all din erfarenhet vid bedömning av din behörighet till våra utbildningar.

Under Studera på yrkeshögskolan kan du få en bild av vad studier hos oss kan innebära för just dig.

Fem steg från ansökan till antagen

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Våra utbildningar har grundläggande och särskilda förkunskapskrav. Om du saknar formell behörighet till en utbildning finns det flera sätt för oss att bedöma din behörighet eller stötta dig i din väg till behörighet. Du kan läsa mer nedan och under Din väg till behörighet.

Grundläggande behörighet

För alla våra utbildningar behöver du uppvisa en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i första punkten.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Den sista punkten handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens.

Under Din väg till behörighet kan du läsa mer om reell kompetens.

Tänk på att våra krav för behörighet via reell kompetens skiljer sig från högskolan och universitetens krav för reell kompetens.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Sökande som läst sin gymnasiekompetens i Sverige har läst kurserna Svenska 1 (SVESVE01) eller Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) eller motsvarande i sin gymnasieutbildning.

Särskilda behörighetskrav

Utöver grundläggande behörighet till högre studier har våra utbildningar även särskilda förkunskapskrav.

Se nedan för en översikt av våra särskilda behörighetskrav.

Aktiveringspedagog- utbildningar

Tabell som visar behörighetskrav för aktiveringspedagogsutbildningarna för yrkeshögskolan.

IT- utbildningar (långa)

Tabell som beskriver behörighetskraven för långa IT-utbildningar på yrkeshögskolan.

Det finns olika sätt att visa särskild behörighet:

  • Gymnasiala kurser (gymnasiet eller vuxenutbildning)
  • Arbetslivserfarenhet (arbetsintyg)
  • Behörighetsgivande förutbildning (IT-utbildningar)
  • Prov i svenska
  • 20-procentsregeln

Läs mer här om olika sätt att visa särskild behörighet:

Sök senast 23 maj för långa utbildningar med start hösten 2021

Våra långa utbildningar med start hösten 2021 har ansökningsperiod 12 februari – 23 maj 2021. Vi använder ansökningssystemet YH-antagning i vårt antagningsarbete. Om du vill ansöka till flera utbildningar behöver du göra en ansökan till varje utbildning och unika utbildningsstart. Du hittar YH-antagnings sida i länken nedan.

Klicka på respektive utbildningsnamn i högerspalten för att ta dig till ansökningssidan för respektive utbildning. Ansökningsinstruktioner ges i respektive utbildnings ansökan på yh-antagning.se.

Ansökningar inskickade efter 23 maj behandlas som sena anmälningar och hanteras först efter ansökningar inskickade under ordinarie ansökningsperiod. Vid sen ansökan antas sökande i mån av plats.

Kommunikation under ansökningsprocessen

När du gör en ansökan till våra utbildningar sker kommunikationen mellan dig och oss i första hand via yh-antagning.se. Var därför noga med att uppdatera dina kontaktuppgifter. Förbered dina dokument innan du påbörjar din ansökan.

Om du inte har möjlighet att skicka in din ansökan via yh-antagning.se kan du kontakta oss via mejl att få mer information.

Ansökningshandlingar

Du ska i din ansökan skicka in betygsdokument på din gymnasieutbildning eller motsvarande samt visa att du uppfyller angivna särskilda förkunskapskrav.

Samtliga dokument som du bifogar din ansökan ska vara i PDF eller JPEG-format. Vi godkänner inte skärmdumpar från olika utbildningssidor som till exempel antagning.se. Ansökningshandlingar som betyg, arbetsintyg och liknande ska vara daterade och signerade.

För att du ska kunna göra ett så välgrundat utbildnings- och yrkesval som möjligt välkomnar vi dig att delta vid en informationsträff online. Det finns många olika utbildningsaktörer och vi är mån om att du ska hitta den utbildning som passar just dig.

Under våra informationsträffar får du möjlighet att ställa dina frågor, får en presentation av vår skola samt information om utbildningens upplägg och innehåll. Välkommen att delta.

Inga datum är satta för vårens informationsträffar än.

I de fall det blir fler behöriga sökande än det finns platser till någon av våra utbildningar använder vi urvalsprov (särskilt prov) för att rangordna våra sökanden.

Det är inte obligatoriskt att närvara vid urvalsprov men att inte delta minskar dina chanser att antas till en utbildning.

Du kan inte förbereda dig inför ett urvalsprov. Urvalsprovet kan till exempel vara ett prov i ett visst ämne, en samarbetsförmåga eller test på din analytiska förmåga.

Information om urvalsprov presenteras i ansökningsinstruktionerna för respektive utbildning på ansökningssida på YH- antagningen.

Besked om antagning meddelas 28 juni 2021. Om du har blivit antagen till en utbildning får du ett meddelande om detta på yh-antagning.se. Det är viktigt att logga in på yh-antaging.se och Tacka ja eller Tacka nej till din erbjudna plats.

Efter att du tackat ja till erbjuden plats skickas information inför utbildningens start till den e-postadress du angett i yh-antagning.se.

Om du av någon anledning efter att du tackat ja till erbjuden utbildningsplats inte längre vill nyttja platsen önskar vi att du så snart som möjligt meddelar oss om detta via YH- antagning eller via mejl. På så sätt kan vi erbjuda platsen till personer på reservlistan.

Startdatum långa utbildningar

Aktiveringspedagog inom LSS startar 13 september 2021. Aktiveringspedagog äldre/rehabilitering startar 15 september 2021.

Våra IT-utbildningar startar måndag 30 augusti 2021.

För IT-utbildningar

Om vi erbjuder behörighetsgivande förutbildning (BFU) och du avslutat den med godkänt resultat är du garanterad en plats på utbildningen. Du måste ändå Tacka ja till din erbjudna plats via yh-antagning.se så att vi vet att du önskar gå utbildningen.

Dela på:

Senast uppdaterad