Toppresultat för IT-projektledare i kvalitetsgranskning

Utbildningen IT-projektledare vid Yrkeshögskolan Campus Mölndal håller toppklass. Det visar den kvalitetsgranskning som Myndigheten för yrkeshögskolan genomfört under hösten.

Studerande har ett samtal.

Målet med kvalitetsgranskningen är att hjälpa skolor att göra sina utbildningar bättre. Granskningen omfattar hela utbildningen och utgår från tolv kvalitetskriterier som grupperas i fyra granskningsområden – ledningsgruppen, lärande, lärande i arbete (LIA) och kvalitets- och värdegrundsarbete.

Genom granskningen hittar man delar som kan förbättras, men lyfter även fram bra saker som gör utbildningen stark. Detta gör att utbildningarna blir av högre kvalitet.

Och granskningen visar att utbildningen IT-projektledare uppfyller samtliga kriterier i hög grad.

Det är en fantastisk bedömning, vi känner oss väldigt stolta! Det känns så roligt för vår utbildningsledare Annika och även alla de andra som gör att samtliga av våra utbildningar håller så hög kvalitet, säger Anita Ahlman, rektor på Yrkeshögskolan Campus Mölndal.

Stark koppling till arbetslivet och god pedagogik

Motiveringen till den positiva bedömningen av utbildningen IT-projektledare baseras på de tolv kvalitetskriterier som granskningen utgår från. Bland annat framhävs utbildningens starka koppling och en framgångsrik samverkan med arbetslivet, tack vare en ledningsgrupp med stort engagemang och djup kunskap om IT-branschens behov.

Vidare lyfts utbildningens pedagogik och kvalitet, som ger studenterna en praktisk och realistisk inblick i yrkesrollen som IT-projektledare. Dessutom noteras en hög kvalitet på LIA-platserna, vilket bidrar till att förbereda studenterna för arbetsmarknaden.

Denna positiva bedömning bekräftar skolans engagemang och kompetens inom utbildningsområdet.

Det känns väldigt bra att vi fick tydligt grönt ljus. Det är ett kvitto på att vi står oss väldigt starkt i konkurrensen, säger Annika Lund, utbildningsledare för IT-projektledare.

Läs rapporten

Ta del av:

Läs mer om utbildningen

Som It-projektledare arbetar du med att ta fram anpassade systemlösningar tillsammans med din kund och ditt team.

Låter det intressant? Läs mer om utbildningen IT-projektledare.


Publicerad: 2024-01-24 11.35
Senast uppdaterad: 2024-01-24 11.31
Dela sida: