Frågor och svar innan dina studier

En elev räcker upp handen i ett klassrum.

Vilka utbildningar och kurser har ni på Campus Mölndal?

Under våra sidor för utbildningar kan du läsa mer om vårt utbildningssortiment.

Du kan även hitta vårt aktuella utbud av kurser i vår digitala kurskatalog.

Hur söker jag till era kurser och utbildningar?

På vår sida för din ansökan kan du se hur du söker kurser och utbildningar till de olika delarna av Campus Mölndal.

Du kan även söka kurser och utbildningar direkt i vår digitala kurskatalog.

Vilka studieformer finns på Campus Mölndal?

Hos Campus Mölndal kan du bland annat studera grundläggande- och gymnasiala kurser. För dessa har vi flera olika studieformer: dagkurser, flex- och distansstudier.

Distansutbildningarna hålls utav Arena utbildning, medan dag- och flexkurserna läser du på Campus Mölndal. Gemensamt för alla tre studieformerna är att du måste vara studieaktiv under hela kurstiden, annars riskerar du att bli avbrottad från kursen.

Dagkurser

Dagkurser är till för dig som känner att du behöver mycket stöd och hjälp av din lärare. Du träffar din lärare i våra lokaler vid flera tillfällen i veckan för lektioner, gruppövningar och så vidare.

Denna form passar också för dig som kan lägga tid på dina studier under dagtid. Utöver lektionerna får du räkna med att även studera en hel del på egen hand med egna uppgifter.

Flexkurser

Flexkurser är kurser som du delvis kan studera på distans. Men du är också välkommen att delta i gruppundervisning om du behöver hjälp.

Distanskurser på Hermods

Distansstudier innebär att du studerar självständigt med hjälp av en planering du får från din webblärare. Du har kontakt med din webblärare via lärplattformen och telefon. Kurserna avslutas med prov på plats hos Hermods.

Kan jag läsa på Campus Mölndal om jag inte är folkbokförd i Mölndal?

Kurser på grundläggande nivå har du rätt att läsa i vilken kommun du vill.

Om du önskar läsa på gymnasial nivå på Campus Mölndal och är folkbokförd i en annan kommun så måste din hemkommun först godkänna din ansökan.

Du behöver skicka en kopia på din ansökan, ett motiveringsbrev (där du förklarar varför du vill gå just den utbildningen) samt kopia på dina tidigare betyg till vuxenutbildningen i din hemkommun. Först när din hemkommun har godkänt att de betalar för din utbildning kan ansökan behandlas av Campus Mölndal.

Kan jag studera i en annan kommun om jag är folkbokförd i Mölndal?

Om du är folkbokförd i Mölndal och vill studera i en annan kommun skickar du en kopia på din ansökan till oss på campus@molndal.se. Du behöver även skicka med ett kort motiveringsbrev där du beskriver varför du vill läsa just den utbildningen du sökt.

Ansvarig rektor beslutar sedan om din ansökan kan beviljas eller avslås, och beslutet skickas sedan vidare till kommunen där du har sökt en utbildning eller kurs.

En kopia på beslutet skickas till din hemadress.

Publicerad: 2022-06-09
Senast uppdaterad: 2023-05-22