Hur du ansöker

En man skriver på ett dokument.

Vill du läsa en utbildning eller en kurs på Campus Mölndal?

Din ansökan kan göras på olika sätt beroende på vad du har tänkt studera. Även ansökningsperioderna kan skilja sig åt. Bland flikarna hittar du hur du söker till olika typer av utbildningar.

 

På denna sida kan du läsa om hur du ansöker och de regler som gäller för antagning till Campus Mölndal och extern utbildningsanordnare för distanskurser (Hermods). Om du behöver ha hjälp med att ansöka kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Vem kan söka?

  • Om du är folkbokförd i Mölndals kommun. Om du är folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun för att få information om vad som gäller.
  • Från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20, eller om du slutfört nationellt program på gymnasieskolan. Med slutfört menas att du har slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis.
  • Om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  • Om du saknar de kunskaper kursen/utbildningen syftar att ge.

Urval och behörighet

Mottagning och antagning grundas på den information och de handlingar som du lämnar in i samband med din ansökan. Du ansvarar själv för att kontrollera att dina uppgifter i ansökan och bifogade handlingar är fullständiga.

  • Om du inte lämnar in de efterfrågade uppgifterna eller handlingarna kommer din ansökan att ses som ofullständig.
  • Mottagning innebär att vi prövar din rätt till utbildning när vi fått din ansökan, samt om du har förutsättningar att klara kursen eller utbildningen. Beslut om mottagning kan överklagas.

Därefter sker en antagning och ett eventuellt urval för behöriga sökande. Beslut om antagning kan ej överklagas.


Skollag 20 kap, 11, 13, 20, 22-23 §.


Du kan även kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du behöver hjälp att tacka nej till en utbildning.

Hos Campus Mölndal väljer du själv om du vill läsa en eller flera kurser. Du kan även läsa på dagtid eller kvällstid. Vissa kurser kan du även läsa på distans eller med ett flexibelt upplägg.

Du ansöker till våra kurser via vår kurskatalog. Här kan du välja mellan både grundläggande och gymnasiala kurser.

Ansökningsperioder

Du kan läsa om våra aktuella ansökningsperioder i kurskatalogen. Tänk på att olika utbildningsformer har olika ansökningsperioder.

Sista ansökningsdag innebär sista dagen att ansöka till kurser vid Campus Mölndal. Det är även sista dagen att skicka in betyg till antagningen.

Kursstart

Du får mejl några veckor innan du ska påbörja dina studier. Här får du ditt antagningsbesked och praktiskt information om din kursstart och dina studier. Du kommer även att bli kallad till ett obligatoriskt informationsmöte innan din kursstart. Detta gäller för alla som sökt grundläggande eller gymnasiala kurser.

Hos oss på Campus Mölndal kan du studera i olika studieformer: dagkurser, flex- och distansstudier.

Distansutbildningarna hålls utav Hermods medan dag- och flexkurserna läser du på Campus Mölndal. Gemensamt för alla tre studieformerna är att du måste vara studieaktiv under hela kurstiden, annars riskerar du att bli avbrottad från kursen.

Dagkurser

Dagkurser är till för dig som känner att du behöver mycket stöd och hjälp av din lärare. Du träffar din lärare i våra lokaler vid flera tillfällen i veckan för lektioner, gruppövningar och så vidare. Denna form passar också för dig som kan lägga tid på dina studier under dagtid. Utöver lektionerna får du räkna med att även studera en hel del på egen hand med egna uppgifter.

Flexkurser

Flexkurser är kurser som du delvis kan studera på distans. Men du är också välkommen att delta i gruppundervisning om du behöver hjälp.

Distanskurser på Hermods

Distansstudier innebär att du studerar självständigt med hjälp av en planering du får från din webblärare. Du har kontakt med din webblärare via lärplattformen och telefon. Kurserna avslutas med prov på plats i Hermods lokaler.

För att lyckas med distansstudier krävs att du har god studievana och datorvana.

Vi har många olika yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar på Campus Mölndal. Det betyder att du ansöker till yrkesutbildningarna på olika sätt. De flesta utbildningar söker du på GRvuxs hemsida under ansökningsperioderna.

Om du vill ansöka till en gymnasial yrkesutbildning inom vård och omsorg gör du det via vår kurskatalog under ansökningsperioderna. Utbildningen startar två gånger per år. En utbildning startar i januari och en startar i augusti.

Vill du läsa distansstudier och inte vara bunden till en ort eller ett klassrum?

Då ansöker du till distanskurser via Campus Mölndals kurskatalog. Du kan ansöka både till grundläggande och gymnasiala kurser.

Innan du gör en ansökan är det viktigt att du läser igenom instruktionerna för hur du ansöker och hur du väljer studietakt. Du hittar denna information på sidan för distansutbildning.

Du kan tidigast starta en kurs efter att fyra hela kalenderveckor har passerat.. En kalendervecka är måndag-söndag, det spelar ingen roll vilken dag under vecka 1 som din ansökan inkommer. Om din ansökan är komplett kan du starta din kurs den femte veckan på måndag. Det betyder:

  • Vecka 1: Du skickar in din ansökan
  • Vecka 2-4: Vi handlägger din ansökan
  • Vecka 5: Du har din kursstart på måndagen

Tänk på att du enbart kan söka kurser som löper 20 veckor framåt i tiden från ditt önskade startdatum. Det innebär att du som mest kan söka fyra efterföljande kurser på 100 poäng. Detta motsvarar 20 veckors heltidsstudier.

Behöver du läsa ytterligare kurser efter 20 veckor, är det viktigt att komma ihåg att söka dessa senast fyra veckor innan du önskar starta din nya kurs.

När du läser på distans får du i regel inte läsa kurser parallellt eller överlappande.

Vill du anmäla dig till svenska för invandrare på Campus Mölndal? Då behöver du göra en SFI- anmälan i vår kurskatalog.

Vi har kontinuerligt intag på SFI vilket betyder att du kan ansöka när du vill.

Vill du ha hjälp att anmäla dig kan du få det på vägledningsexpeditionen. Du kan kontakta vägledningen via kontaktinformationen nedanför.

  • Vägledning & Kompetens Mölndal Brogatan 9, 431 30 Mölndal Telefontider Måndag - torsdag 11.00 - 12.00, Drop-in tisdag 14.0 - 16.30, Brogatan 9 031-315 10 14 VKM@molndal.se

Vill du göra en ansökan till Yrkeshögskolan Campus Mölndal?


Ansökningsperioden för våra utbildningar som startar till hösten 2024 är öppen till 30 april/31 maj.

 

Ansökan till CAD-konstruktör produktutveckling med start januari 2025 öppnar hösten 2024.

Aktuellt kursutbud

Utbildningar som är sökbara till och med 30 april är:

 

Utbildningar som är sökbara till och med 31 maj är:

 

Varje utbildning har olika startdatum och behörighetskrav. Du hittar mer information genom att gå in på respektive utbildningssida.

Publicerad: 2022-06-09
Senast uppdaterad: 2022-06-13