Prövning

En person skriver en tentamen med blyertspenna.

En prövning innebär du gör ett prov på en hel kurs för att betygsätta dina kunskaper. Du förbereder dig på egen hand med hjälp av ämnesplanen för kursen och en prövningsinstruktion. Du måste genomföra samtliga moment för att få betyg A-F.

Hur anmäler jag mig till en prövning?

När anmälningsperioden är öppen anmäler du dig via anmälningsknappen ovan. Du anmäler dig genom att:

 • välja en gymnasial-, grundläggande- eller SFI-kurs
 • välj aktuellt prövningstillfälle
 • bifoga bilaga/bilagor under kvitto på betalning i anmälan.

Har du inte bifogat betygs-/betalningsunderlag under kvitto på betalning kommer vi inte handlägga din prövning förrän du har kompletterat din ansökan.

 

Det kostar 500 kronor att anmäla sig till en prövning i en kurs som du tidigare har

 • godkänt betyg i (A-E alternativt MVG-G)
 • inte har betyg i.

Det är kostnadsfritt att anmäla sig till en prövning i en kurs som du tidigare har

 • icke godkänt betyg i (F alternativt IG).

När kan jag anmäla mig till en prövning?

Under årets gång finns det flera prövningsperioder. I listan nedan kan du se när anmälan öppnas till dessa perioder. Du får endast söka en kurs per prövningstillfälle. Du kan inte göra en prövningsanmälan till en kurs som du är antagen till eller som du läser på Campus Mölndal.

Anmäler du dig till fler prövningar vid ett prövningstillfälle görs ingen återbetalning.

 • Prövningsperiod 4 mars till 22 mars 2024

Anmälan är öppen 11 dec till 31 dec 2023.

 • Prövningsperiod 13 maj till 31 maj 2024

Anmälan är öppen 26 feb till 17 mars 2024.

När får jag besked om min prövning?

Vi handlägger prövningar löpande. Du kommer få information om din prövning senast 5 veckor innan prövningsperioden.

Det är viktigt att din ansökan är fullständig och att du har bifogat rätt underlag. Ofullständiga ansökningar tar längre tid att handlägga och det kan därför dröja innan du får information om just din prövning.

Har du fått e-post från Campus Mölndal om komplettering, handlägger vi inte din prövning förrän vi har fått underlaget vi efterfrågar.

Du kan betala med Swish eller med banköverföring.

 • Swish till 123 646 84 25
 • Bankgiro 991-2858

Kom ihåg att bifoga bankutdrag som visar att din banköverföring eller Swish- inbetalning har dragits från ditt konto.

När betalar jag för prövningen?

Du betalar vid din anmälan till prövning.

Det kostar 500 kronor att anmäla sig till en prövning i en kurs som du tidigare har

 • godkänt betyg i (A-E alternativt MVG-G)
 • inte har betyg i.

 

Det är kostnadsfritt att anmäla sig till en prövning i en kurs som du tidigare har

 • icke godkänt betyg i (F alternativt IG).

 

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga examensbevis eller studiebevis som bevis på detta till din prövningsansökan.

Denna information måste finnas med i din ansökan:

 • Ditt namn
 • Datum för prövning
 • Kurskod för kursen som ska prövas
 • Avsluta med Vux
 • Exempel: Anna Andersson 2020-02-03 VÅRVÅR01 Vux

Kan jag pröva mer än en kurs per prövningsperiod?

Det går tyvärr inte. Hos Campus Mölndal kan du enbart anmäla dig till en prövning vid varje prövningstillfälle.

Anmäler du dig till fler prövningar vid ett prövningstillfälle görs ingen återbetalning.

Jag ångrar mig eller har anmält mig till fel kurs

 • Ingen återbetalning görs om du ångrar din prövningsanmälan.
 • Inget kursbyte görs om du anmält dig till fel kurs och ingen återbetalning.

För att pröva en kurs med Arbetsförlagt lärande (APL) behöver du kunna validera APL, hur mycket arbetslivserfarenhet som krävs beror på vilken kurs du anmäler dig till.

Det är viktigt att du kontaktar oss innan du anmäler dig till en prövningskurs med APL så att vi kan säkerställa att du har den arbetslivserfarenhet som krävs för validering av APL.

Exempel på kurser med APL:

 • Affärskommunikation, 100 poäng
 • Frukost och bufféservering, 100 poäng
 • Inköp 2, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Reception 1, 100 poäng
 • Reception 3, 100 poäng
 • Reseproduktion och försäljning, 100 poäng

En prövning i SFI betyder att du kommer att göra ett nationellt prov som tar en dag att genomföra. På det nationella provet testas höra, läsa, skriva och tala produktion och tala interaktion.

Om du får godkänt på det nationella provet kommer du att bli kallad till ytterligare tester.

Du kommer att bli testad på kursmålen i din kurs, SFI C eller SFI D.

I prövningen ingår fem moment:

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skrivuppgifter
 • Muntlig produktion
 • Muntlig interaktion

Du måste ha godkänt resultat på alla delar för att få ett godkänt betyg på kursen. Du måste också ha godkänt på alla delar för att bli kallad till ytterligare tester.

Hur förbereder du dig?

För att förbereda dig inför din prövning kan du träna på gamla prov, titta på filmer om det nationella provet och titta igenom kursplanen. Här hittar du länkar som kan hjälpa dig:

Kurslitteratur

När du anmäler dig till en prövning förväntas du redan uppfylla samtliga kurskrav. För att se vilken nivå ditt språk ligger på rekommenderas du att titta i någon av följande läromedel. Du kan hitta de flesta på ett bibliotek:

 • Mål 2 (C-kurs)
 • Rivstart A1, A2 (C-kurs)
 • Rivstart B1, B2 (D-kurs)
 • Träna till Test C-Kurs av Eva Bernhardtson och Louise Tarras, ISBN: 9789152312469
 • Träna till Test D-kurs av Eva Bernhardtson och Louise Tarras ISBN: 9789152316184
Publicerad: 2022-06-16
Senast uppdaterad: 2023-12-11