Lärvux - Komvux som anpassad utbildning

Lärare visar elever hur de dukar ett bord.

Vem får läsa på Lärvux?

Lärvux är vad vi kallar komvux som anpassad vuxenutbildning. Lärvux är till för dig som:

 • Har fyllt 20 år
 • Har inlärningssvårigheter som beror på en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada
 • Är folkbokförd i Mölndal eller har ett godkännande från din hemkommun för att läsa hos oss.

Ansökan

Har du frågor kring kursutbud eller vill göra en ansökan så kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare. Du kan ansöka när som helst under året.

Hos studie- och yrkesvägledaren kan du också få mer information om lärvux och du få hjälp att planera dina studier och fylla i en ansökan.

När du gör en ansökan så behöver du lämna in dina betyg. Om du inte har dina betyg så kan de finnas hos din tidigare skola. Om du är osäker på hur du beställer dina betyg så kan du kontakta lärvux studie- och yrkesvägledare.

Studieupplägg

Vi erbjuder kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Du kan välja att läsa en kurs eller flera kurser.

Varje kurs har lektion 2 timmar i veckan och undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper eller enskilt.


Om du är ny elev hos oss så börjar du med att läsa en orienteringskurs. Där får du testa på hur det är att studera på lärvux och undersöka vilken nivå som passar dig bäst.


På skolan gör du en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare. Detta sker utifrån dina behov och tidigare kunskaper.


Hur länge du läser varje ämne är individuellt anpassat. När du är klar med en kurs får du ett betyg eller ett intyg.

Du kan studera inom lärvux på flera olika nivåer:

 

 • Grundläggande nivå - För dig som saknar kunskaper motsvarande grundsärskolan, anpassad grundskola eller träningsskola.

 • Kurser på gymnasial nivå - För dig som saknar kunskaper på gymnasial nivå så som gymnasiesärskolan eller anpassad gymnasieskola.

Grundläggande nivå

Svenska/Svenska som andraspråk

 • Tala och lyssna
 • Läsa och skriva
 • Uttrycka tankar och idéer i tal och skrift
 • Förstå vad andra uttrycker
 • Använda dator för att skriva och hämta information

Engelska

 • Tala engelska i vardagliga situationer
 • Lyssna och förstå engelska
 • Skriva och läsa engelsk text
 • Lära dig mer om livet i länder där de talar engelska

Matematik

 • Förstå och använda olika räknesätt
 • Förstå pengars värde
 • Arbeta med längd, volym, vikt och tid
 • Använda miniräknare

Biologi

 • Kroppen och hur den fungerar
 • Friskvård och hälsa
 • Natur och miljö
 • Sexualitet, kärlek och relationer

Geografi

 • Länder och världsdelar
 • Jordgloben och kartor
 • Människan och miljön
 • Väder, klimat och årstider

Historia

 • Sveriges historia från stenåldern till nutid
 • Människor förr i tiden
 • Viktiga historiska händelser
 • Hur historien kan få oss att förstå det som händer idag

Samhällskunskap

 • Din stad Mölndal
 • Hur det svenska samhället fungerar
 • Demokrati, rättigheter och skyldigheter
 • Politiska val och partier i Sverige
 • Information och källkritik

Hem- och konsumentkunskap

 • Planera måltider och laga mat
 • Konsumtion och ekonomi
 • Hållbarhet i hemmet

Gymnasial nivå

Svenska/Svenska som andraspråk

 • Muntlig kommunikation
 • Skriva, läsa och reflektera
 • Skönlitteratur
 • Ordkunskap och informationssökning

Engelska

 • Tala och förstå engelska i vardagliga situationer
 • Berätta om saker du läst eller upplevt
 • Skriva engelsk text
 • Läsa och förstå engelsk text
 • Förstå hur man lever i engelskspråkiga länder

Matematik

 • De fyra räknesätten och problemlösning
 • Förstå pengars värde
 • Arbeta med längd, volym, vikt och tid
 • Geometri
 • Statistik
 • Ekvationer
 • Använda miniräknare

Naturkunskap

 • Kunskaper om växter och djur och sambanden i naturen
 • Kunskaper om människokroppen
 • Sexualitet, relationer och sexuell hälsa
 • Kunskaper om energi och energianvändning
 • Kretsloppssamhället, hantering av avfall samt återvinning

Geografi

 • Fördjupad kunskap om länder och världsdelar
 • Naturresursers betydelse för människor och djur
 • Klimatförändringar
 • Hållbar utveckling

Historia

 • Europas historiska epoker
 • Industrialisering och demokratisering
 • Historiska förändringar för Sverige och världen
 • Hur historiska händelser påverkar nutid och framtid
 • Använda och tolka historiska källor

Samhällskunskap

 • Mänskliga rättigheter
 • Lagar och regler
 • Demokrati och rättvisa
 • Politiska partier
 • Arbetsmiljö och arbetsmarknad

Övriga kurser

SFI som orienteringskurs

 • Svenska för dig som är ny i Sverige
 • Samtala på svenska i vardagliga situationer
 • Öva på att läsa och skriva enkel svenska
 • Förstå konkret information, enkla meddelanden och instruktioner

Digital kompetens (Datorkunskap)

 • Skriva och spara ett dokument, skicka och besvara mail
 • Sociala medier
 • Använda surfplattor och appar
 • Söka information på internet
 • Skapa enkla PowerPoint-presentationer, skapa enkla filmklipp och bildhantering

Kartläggning orienteringskurs

Kartläggning orienteringskurs läser du om du är en ny elev hos oss eller om vi inte vet vilken nivå som passar dig bäst. Du får testa på en eller flera kurser och vi tittar på hur mycket du kan i kurserna svenska/ svenska som andraspråk, matematik och din digitala kompetens.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare på Särvux om du är intresserad av en kurs vi inte erbjuder just nu.

Publicerad: 2022-05-30
Senast uppdaterad: 2023-07-07