Jobbar för ungas inflytande i kommunen

Fem ungdomar arbetar med att starta ungdomsforum i Mölndal.

MUR, Mölndals unga röster, gör det möjligt för unga och unga vuxna att påverka i kommunen genom att delta i ungdomspanelen och i ungdomsforumet, eller både och.

Under våren arbetar fem unga kommunutvecklare i åldrarna 18 till 20 år med att väcka intresse för att gå med i forumet eller i panelen, ta reda på vad unga i Mölndal tycker är viktigt och ha samtal om politik och inflytande.

Att anställa unga har varit en självklarhet. Både unga och vuxna har olika kunskaper och erfarenheter som behövs i arbetet, menar Kim Henriksson, samordnare för ungas inflytande i Mölndal stad.

Möter unga i olika sammanhang

De unga kommunutvecklarna har hittills besökt fritidsgårdarna för att lära känna unga bättre och genom aktiviteter som turneringar och tävlingar öppnat upp för samtal.

Vi har försökt väcka frågor om inflytande och politik på ett roligt sätt, vilket vi tror är viktigt eftersom det ibland kan vara komplicerat att prata om något som kan upplevas både svårt och tråkigt, säger Yvonne Karmzon, en av de unga kommunutvecklarna som arbetar med MUR.

Senare kommer även MUR att synas på arrangemang som kommunen anordnar, som till exempel UKM den 13 april och Balltorpsdagen den 26 april, med målet att nå ytterligare unga.

Till hösten hoppas vi att MUR har spridit sig till många ungdomar som vill vara med och att vi har startat upp ett ungdomsforum, säger Jowel Habib, en av de unga kommunutvecklarna som arbetar med MUR.

MUR är namnet på strukturen för ungas inflytande i Mölndals stad, ett politiskt beslut som togs i kommunstyrelsen för det stadsövergripande arbetet med dessa frågor.

Läs mer om MUR

Kontakt

Kim Henriksson
Samordnare ungas inflytande
Kultur- och fritidsförvaltningen
0704-67 75 18
ungaroster@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad