Kommunstyrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet behandlar ärenden som inte berör de övriga fyra utskotten under kommunstyrelsen, till exempel ekonomiska frågor.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Arbetsutskottets ledamöter består av de fem kommunalråden.

Budgetberedning

När arbetsutskottet bereder samordnad verksamhets- och ekonomisk planering (budget) kallas utskottet budgetberedning.

Förutom ledamöterna i arbetsutskottet kan kommunstyrelsen utse ytterligare ledamöter till budgetberedningen.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad