Social- och arbets­marknads­nämnden

Nämnden ansvarar främst för stadens arbete med socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kommunala arbetsmarknadsfrågor och integration.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Social- och arbetsmarknadsnämnden samarbetar, inom ramen för socialtjänstlagen, med vård- och omsorgsnämnden om kommuninvånare som har kontakt med båda nämnderna.

Verksamhetsplan 2024-2026

Nämnden beslutar varje år om en verksamhetsplan (vp). Planen utgör ett styrdokument. Den har en central plats i nämndens styrning av social- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete.

Verksamhetsberättelse 2023

Nämndens presidium

  • Bernt A Runberg (S), ordförande
  • Jerker Halling (V), vice ordförande

Nämnden utgår bland annat från följande lagar

  • Socialtjänstlagen
  • Lagen om vård av unga (LVU)
  • Lagen om vård av missbrukare (LVM)

Kontakt

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Södra Ågatan 4 A-B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad