Justerat protokoll från servicenämnden sammanträde 2023‑11-30

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 4 december 2023 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 66 - 75 tillkännages från och med 4 december till och med 26 december 2023.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad