Justerat protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2024‑03-12

Tillkännagivande

Protokollet justerades den 14 mars 2024 och förvaras i stadshuset.

Protokollet §§ 36-51 tillkännages från och med den 14 mars 2024 till och med
den 5 april 2024.

Protokollet finns tillgängligt inom kort efter justering från sidan Möten, protokoll och kallelser.

Överklaga

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad